top of page

שער האויב נמצא למטה- פספקטיבה, כיוונים, מפות ומדע מודרנישער האויב נמצא למטה אמר אנדר לצבא שלו ובכך ניצח את "המשחק".


~


תתארו לעצמכם שהיינו משנים פרספקטיבה והופכים את הצפון והדרום-


מה היה קורה אם היינו יורדים צפונה ועולים דרומה?


ואם כל המפות היו הפוכות- כלומר הדרום למעלה: אנטרקטיקה בקצה העליון, אוסטרליה, דרום אמריקה, אפריקה היו בחצי כדור העליון. אירופה, אסיה וצפון אמריקה בחצי הכדור התחתון?


אומרים שאת המפות הישנות בסין ציירו ככה כשהדרום למעלה.

הסיבה הסינית לזה מאוד הגיונית וקשורה ליין ויאנג.


יאנג (קו שלם)- זה שיא היום זה קיץ, זה אור, זה חום. וחום עולה כלפי מעלה.

יין (קו מקווקוו) זה אמצע הלילה, חושך, חורף, קור. וקור מחלחל מטה.


מנקודת מבטם של הסינים הדרום זה האזור החם ולכן עליו להיות למעלה עם הדברים שמתקשרים ליאנג, והצפון נמצא למטה עם הדברים שמתקשרים ליין.


כך שבהגיון הסיני זה עובד.~

לפי יובל נוח הררי

מפות זה אחד הדברים שבעידן הנאורות (תקופת היציאה מימי הביניים) היוו קטליזטור למדע המודרני. עד אותה תקופה ציור המפות היה כזה שהיו בו מפלצות וסיפורי עמים לצד תפיסות עולם (דת, פוליטיקה), ולאו דווקא גאוגרפיה ודיוק הם מה שהנחו את ציור המפות.

עד אותה תקופה מה שהיה נהוג זה שכל מה שאתה לא מכיר לא קיים במפה או מומצא.


בתקופת הנאורות התחילו להשאיר חלקים ריקים במפה, מתוך הבנה שאנחנו לא יודעים ומתוך החלטה שכל מה שאנחנו לא יודעים אנחנו נצא ונלמד וכך המפות יתמלאו (זה התחיל אחרי שהבינו באירופה שהם לא יודעים כלום עם גילוי יבשת אמריקה). מתוך אי הידיעה והרצון לדעת התחילו תצפיות אמפיריות וכך התחיל הקונספט של מדע ומחקר. ~

עם כל הטוב שהביאו המחקר, המדע והטכנולוגיה, זה גם הוביל לדרך חשיבה מסויימת שפוסלת כל דבר ש(עוד) לא הצלחנו למדוד, ולדרך חשיבה שהאנושות נעלה ושולטת על הטבע (כי הצלחנו לנצח את הגרביטציה, לנסוע לחלל, להזריע עננים, לייצר מגוון ענק של חומרים, להפיק אנרגיה במגוון שיטות ועוד ועוד).


ואני תוהה אם יש עוד שיפט של פרספקטיבה שאנחנו יכולים לעשות? מה יקרה אם באמת נהפוך את המפות? ומה עוד יכול לתת לנו פרספקטיבה שונה?

留言


bottom of page