top of page
Personal Desk

ליווי WU WEI
להפחתת המאמץ 
ולחיים קלילים וזורמים יותר

Artboard – 1.jpg

היי רגע לפני שאנחנו מדברות

חשוב לי שתדעי שהתהליך הזה אם תבחרי בו עובר דרך הכרות עצמית.
הדרך שבה אני עושה את זה
דורשת: תאריך לידה, מקום הלידה ורצוי גם שעת לידה.

אם נולדת בישראל אבל את לא יודעת באיזו שעה אפשר לשלוח מייל עם שם, תעודת זהות ובית החולים בו נולדת למייל של המוקד שירות ארצי של רשות האוכלוסין וההגירה: info@piba.gov.il

אני אישית מאוד אוהבת לנסות להבין את עצמי (וגם אחרים מן הסתם) יותר לעומק ואת ההכרות העצמית אני מעודדת לעשות גם ביותר מדרך אחת:
אם זה דרך הבנת החוזקות האישיות, או טיפוסי האישיות או דרך הטיפוסים של האניגרם ועוד, כל דבר שיכול לעזור לנו להבין את עצמנו טוב יותר זה טוב כל עוד זה מחזיר אותנו לסנטר שלנו ולא מרחיק אותנו ממנו.


לי יש את השאלון שלי שאם עוד לא עשית אותו אז אני מאוד ממליצה לפני הפגישה שלנו:

bottom of page