top of page

האם אתם טיפוסי עץ?

בתפיסה הסינית יש 5 פאזות או בשמם היותר מוכר 'אלמנטים'.

כל אחת מהפאזות מתכתבת עם איכויות מסויימות מהטבע.

המאמר הבא מדבר בעיקר על פאזת העץ ויותר ספציפית המאמר עושה הכרות עם טיפוסי העץ.


ההתיחסות לאדם מסויים כטיפוס של פאזה מסויימת (במקרה הזה לפאזת העץ) בא לזהות באדם הזה מה חשוב לו, מה מניע אותו, וכמטפלים מענין אותנו אם האדם מאוזן בתוך ה"אלמנט" שלו או לא מכיוון שזה מעיד בין היתר על זרימה תקינה ובריאות.


חשוב לציין שבכולנו יש את כל חמשת הטיפוסים, אולם לרוב אצל אדם מסויים יופיעו מאפיינים יותר מובהקים של טיפוס אחד או שניים.

כמו כל הטיפוסים גם טיפוסי העץ מתחלקים לעץ יאנג (YANG) ועץ יין (YIN).


מאפיינים כללים של טיפוסי העץ

טיפוסי עץ הם אנשים חדורי מטרה. עבורם המטרה מקדשת את האמצעים. הם מעריכים התקדמות וצמיחה על בסיס תוצאות בשטח. הם בעלי חזון וראיה רחבה ולכן הם אנשי אסטרטגיה ותכנון טובים. אך במקביל יכולים להיות אנשי ביצוע טובים כשמדובר בתמונה הגדולה, רק אל תבקשו מהם לרדת לפרטים. בצד השני של זה הם יכולים להיות חולמים ובעלי רעיונות גדולים אך מתקשים להוציאם לפועל. הם יכולים להיות אמנים ויצירתיים מאוד עם חשיבה מחוץ לקופסא. הם יהיו מנהלים טובים וידעו להאציל סמכויות ולנהל את הכל כך שהתוצאות שיתקבלו הן הטובות ביותר. לרוב הם אנשים תקשורתיים וכריזמטיים.

טיפוסי עץ יאנג

הם כמו עץ גדול וחזק שגדל לאט ובעקביות. מאוד ברור לאן הם הולכים המטרה ברורה. אנשים מגוננים ובעלי רוחב לב (כמו הצל והעלווה של העץ שהיא מגוננת ונדיבה בצל שלה) שלפעמים בחוסר איזון הופך להגנת יתר. הם בצמיחה מתמדת שנעשית בצורה מתודית. אוהבים לנטוע שורשים ובעזרת היציבות שהשורשים נותנים מאפשרים להם להתקדם בבטחון לעבר המטרה. כשלא מאוזנים יכולים להפוך לחסרי גמישות, נוקשים ורגידיים.


טיפוסי עץ יין

הם כמו שיח גדול שצומח מהר ומטפס, ולכן יותר עדינים מטיפוסי היאנג.

צריכים יותר תמיכה מהקרקע או מגדר כדי לטפס עליה. מטפס לכל הכיוונים ולא בהכרח לכיוון מטרה אחת יציבה וברורה.

ביטוי חיצוני עדין, יפה ויצרתי.

סתגלתניים ומשתנים בקלות, גמישים, בעלי תושיה ויכולת השרדותית.


בחוסר איזון - יותר תלויים בסביבה שלהם לתמיכה. וכשנתקלים בנוקשות עלולים לקרוס. קודי לחשוף את הרגישות והעדינות שלהם וכלפי חוץ עלולים לנסות להראות יותר קשוחים.


*

ברפואה הסינית העץ מתקשר עם הכבד וכיס המרה.

עם עונת האביב, עם זמן הזריחה, עם הצבע הירוק, עם אקלים של רוח, עם תקופת החיים של הילדות, ועם רגש של כעס. * לקריאה נוספת על חמשת הפאזות ברפואה סינית

コメント


bottom of page